Gebruiksvoorwaarden

De website https://crayonvibes.com/ is auteursrechtelijk beschermd door Crayon vibes. Voor sommige functies op deze site gelden mogelijk aanvullende regels en voorwaarden. Deze overkoepelende voorwaarden dekken uw gebruik van de website.

Toegang en gebruik:

 • U krijgt beperkte toegang voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 • Gebruik, wijzig of recreëer geen enkel deel van de website. Gebruik de website niet om een concurrerende site te maken.
 • Als u een deel van de website reproduceert, dient u alle copyrightvermeldingen te handhaven.
 • Crayon vibes kan de website aanpassen, onderbreken of sluiten. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan voor jou.
 • Het bedrijf is niet verplicht om de site te ondersteunen of te onderhouden.

Intellectueel eigendom: Met uitzondering van door de gebruiker aangeleverde content, bezit Crayon vibes of haar leveranciers alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

Inhoud gebruiker:

 • Gebruikers kunnen inhoud indienen op de website.
 • Je bent verantwoordelijk voor wat je indient.
 • Je inzendingen moeten voldoen aan ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 • Door inzending geef je Crayon vibes het recht om jouw content te gebruiken en te delen.
 • Feedback aan het bedrijf is niet-vertrouwelijk en kan onbeperkt worden gebruikt.

Aanvaardbaar gebruik: U mag de site niet gebruiken om:

 • Rechten schenden, haat promoten, minderjarigen schaden of wetten overtreden.
 • Schadelijke software introduceren.
 • Spam.
 • Gegevens verzamelen zonder toestemming.
 • Overbelast de website.
 • Ongeautoriseerde toegang tot de site.
 • Anderen lastigvallen.

Overtredingen kunnen leiden tot acties zoals het verwijderen van inhoud, het beëindigen van een account of juridische stappen.

Derden en andere gebruikers:

 • De site kan links/advertenties van derden bevatten. Crayon vibes is hier niet verantwoordelijk voor.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun inhoud. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor interacties tussen gebruikers.

Cookies en advertenties:

 • Crayon vibes gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Google gebruikt DART-cookies om advertenties te tonen. U kunt zich hiervoor afmelden.

Disclaimers:

 • De website wordt in de huidige staat aangeboden.
 • Er worden geen garanties gegeven over de ononderbroken beschikbaarheid van de website of de afwezigheid van fouten.

Aansprakelijkheid:

 • De maximale aansprakelijkheid van Crayon Vibes is $50.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor alle risico's die gepaard gaan met je gebruik van de site.

Beëindiging: Crayon vibes kan uw gebruik opschorten of beëindigen bij overtreding van deze voorwaarden.

Copyright: Respecteer auteursrechten. Neem contact met ons op als u denkt dat iemand auteursrechten schendt.

Opmerking: Dit is een samenvatting van de oorspronkelijke voorwaarden. Zorg ervoor dat u de volledige voorwaarden begrijpt voordat u akkoord gaat.

 

Algemeen De Voorwaarden kunnen periodiek worden bijgewerkt. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, ontvang je hiervan bericht per e-mail of via een bericht op de website. Zorg ervoor dat je e-mailadres bij ons actueel is. Als je e-mailadres niet geldig is, geldt de kennisgeving op onze website nog steeds als geldige kennisgeving. Wijzigingen worden 30 dagen na kennisgeving van kracht voor bestaande gebruikers en onmiddellijk voor nieuwe gebruikers. Als je de website na wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met deze wijzigingen.

Geschillenbeslechting Wees op de hoogte van deze arbitrageovereenkomst:

 • Gebruik arbitrage: Als er meningsverschillen ontstaan met betrekking tot de Voorwaarden of onze diensten/producten die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, worden deze opgelost via bindende individuele arbitrage. Alle arbitrage vindt plaats in het Engels en de overeenkomst omvat iedereen die verbonden is aan het bedrijf en zijn diensten/producten.
 • Voorafgaande stappen: Voordat u arbitrage aanvraagt, moet u eerst een gedetailleerde schriftelijke kennisgeving van het geschil sturen naar het bedrijf in Kathmandu, Nepal. Als er binnen 30 dagen geen oplossing is, kunnen beide partijen een arbitrageprocedure starten.
 • Arbitragemechanisme: Arbitrage zal over het algemeen plaatsvinden via de American Arbitration Association (AAA) tenzij deze niet beschikbaar is. De arbitrage wordt geregeld door de regels van de AAA, tenzij deze in strijd zijn met de Voorwaarden. De details van de procedure kunnen online worden gevonden en het proces zal worden uitgevoerd door één neutrale arbiter.
 • Kosten van arbitrage: Elke partij betaalt haar eigen arbitragekosten en deelt de honoraria van de bemiddelaar.
 • Gedrag: Arbitrages zonder verschijning vinden plaats op afstand, tenzij beide partijen besluiten persoonlijk te verschijnen. Arbitrages moeten binnen de wettelijke termijnen worden opgestart.
 • De macht van de arbiter: De beslissingen van de arbiter zijn definitief en bindend. Ze hebben de bevoegdheid om dezelfde oplossingen te bieden als een rechtbank zou doen.
 • Geen jury- of groepsacties: U gaat ermee akkoord dat geschillen niet voor een jury of op basis van een class action worden behandeld.
 • Privacy: Arbitrageprocedures zijn vertrouwelijk.
 • Geldigheid van de overeenkomst: Als delen van deze overeenkomst onwettig worden bevonden, blijft de rest van kracht.
 • Duur en uitzonderingen: Deze overeenkomst blijft geldig, zelfs na beëindiging van uw samenwerking met het Bedrijf. Sommige claims (bijv. auteursrechtenkwesties) vallen echter niet onder deze overeenkomst. In sommige gevallen kunnen lokale rechtbanken in Californië worden benaderd.
 • Exportwetten: Overtreed geen Amerikaanse exportwetten wanneer u de website gebruikt.
 • Locatie bedrijf: Het bedrijf is gevestigd zoals vermeld in Sectie 10.8. Inwoners van Californië kunnen voor klachten terecht bij de plaatselijke afdeling Consumentenzaken.
 • Elektronische interacties: U gaat ermee akkoord dat interacties met het Bedrijf elektronisch kunnen zijn en dat deze hetzelfde juridische gewicht hebben als traditionele schriftelijke interacties.
 • Volledigheid van de overeenkomst: Dit is onze volledige overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de site. Je bent een onafhankelijke gebruiker van de site, geen partner of agent. U kunt uw verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen, maar het bedrijf wel. Iedereen aan wie de voorwaarden worden doorgegeven, is eraan gebonden.
 • Intellectueel eigendom: De inhoud en merken op de Site worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten. Ongeautoriseerd gebruik van handelsmerken en logo's is verboden.